Rozbiórka obiektów na terenie „Energopomiar” Sp. z o.o.

21 kwietnia 2022

„Energopomiar” Sp. z o.o., z siedzibą w Gliwicach zaprasza do udziału w postępowaniu na rozbiórkę obiektów na terenie „Energopomiar” Sp. z o.o.

 

Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z wytycznymi zamieszczonymi w zapytaniu ofertowym.

 

Zakres robót obejmuje:

  1. Rozbiórkę budynku Z1 – pomieszczenie gospodarcze. Opis konstrukcji:

– konstrukcja nośna budynku – słupy żelbetowe stężone płytami betonowymi, prefabrykowanymi,

– stropodach – płyty żelbetowe oparte na kratownicy prefabrykowanej betonowej, pokrycie papowe,

– ścianki działowe – murowane – cegła,

Kubatura ok 1900 m3

  1. Rozbiórkę budynku Z2 – pomieszczenie gospodarcze. Opis konstrukcji:

– konstrukcja nośna budynku –  ściany murowane z cegły,

– stropodach – monolityczna płyta żelbetowa, oparta na ścianach zewnętrznych,

– ścianki działowe – cegła,

Kubatura ok 40 m3

  1. Rozbiórkę obiektu Z3 – wiata stalowa. Opis konstrukcji:

– konstrukcja nośna – słupy stalowe stężone blachą fałdową,

– dach – rama stalowa pokryta blachą,

– ściany działowe – blacha fałdowa i siatka metalowa,

Kubatura ok 1200 m3

  1. Rozbiórkę obiektu Z4 – wiata stalowa niska. Opis konstrukcji:

– konstrukcja nośna – słupy stalowe stężone blachą,

– dach – rama stalowa pokryta  blachą fałdową,

Kubatura ok 1000 m3

Zakres robót obejmuje rozbiórkę części naziemnej oraz fundamentów wraz z kruszeniem pozyskanego w wyniku rozbiórki materiału.

  1. Wycięcie oznakowanych drzew, karczowanie pnia wraz z korzeniami, uprzątniecie terenu polegające na zebraniu pozyskiwanego drewna, zgrabieniu i zasypaniu powstałych zagłębień, wywiezieniu wszystkich odpadów powstałych w wyniku prowadzonych prac – teren ZE oraz Z5.

 

Ilości drzew przeznaczonych do wycięcia:

– na działce nr 114 – należy wyciąć  109 sztuk;

– na działce nr 112 – należy wyciąć 5 sztuk;

– na działce nr 110 – należy wyciąć 1 sztukę;

– na działce nr 108 – należy wyciąć 7 sztuk;

– na działce nr 107 – należy wyciąć 1 sztukę;

 

  1. Odgruzowanie terenu ZE i Z5. Kruszenie pozyskanego materiału.
  2. Rozbiórkę płyt drogowych, betonowych z terenu Z5, kruszenie na pryzmę.
  3. Demontaż słupów oświetleniowych na terenie ZE i Z5.
  4. Wywiezienie i utylizacja elementów pozostałych po prowadzonych pracach – okna, drzwi, drewno, papa itp.

Rozplantowanie i uporządkowanie nierówności terenu.

W celu umożliwienia uzyskania niezbędnych informacji, odnoszących się do zakresu i wyceny prac, Zamawiający zaprasza (po uprzednim uzgodnieniu terminu) do dokonania wizji lokalnej.

Informacji w zakresie spraw technicznych udziela

Ryszard Bańka, tel. +48 601 231 196

Termin składania ofert upływa dnia 13 maja 2022 r., o godz. 10:00.

inne zapytania ofertowe

Opracowanie projektu laboratorium wzorcowania analizatorów gazów

„Energopomiar” Sp. z o.o., z siedzibą w Gliwicach zaprasza do udziału w postępowaniu na „Opracowanie projektu laboratorium wzorcowania analizatorów gazów na parterze w budynku C”. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z wytycznymi zamieszczonymi w zapytaniu...

Budowa instalacji fotowoltaicznej

Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy min. 25,1 kWp, max. 26 kWp na dachu budynku zlokalizowanego przy ul. Świętokrzyskiej 2 w Gliwicach „Energopomiar” Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach zaprasza do udziału w postępowaniu na wykonanie projektu, dostawę, montaż i...

Opracowanie projektu laboratorium wzorcowania analizatorów gazów

„Energopomiar” Sp. z o.o., z siedzibą w Gliwicach zaprasza do udziału w postępowaniu na Opracowanie projektu laboratorium wzorcowania analizatorów gazów na parterze w budynku C. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z wytycznymi zamieszczonymi w zapytaniu...