Rozbiórka obiektów na terenie „Energopomiar” Sp. z o.o.

21/04/2022
Słowa kluczowe:
Katarzyna Lukoszek

Kontakt dla mediów

Katarzyna Lukoszek

Kierownik Działu Komunikacji Marketingowej
kom. +48 693 694 360
e-mail: klukoszek@energopomiar.com.pl

„Energopomiar” Sp. z o.o., z siedzibą w Gliwicach zaprasza do udziału w postępowaniu na rozbiórkę obiektów na terenie „Energopomiar” Sp. z o.o.

 

Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z wytycznymi zamieszczonymi w zapytaniu ofertowym.

 

Zakres robót obejmuje:

  1. Rozbiórkę budynku Z1 – pomieszczenie gospodarcze. Opis konstrukcji:

– konstrukcja nośna budynku – słupy żelbetowe stężone płytami betonowymi, prefabrykowanymi,

– stropodach – płyty żelbetowe oparte na kratownicy prefabrykowanej betonowej, pokrycie papowe,

– ścianki działowe – murowane – cegła,

Kubatura ok 1900 m3

  1. Rozbiórkę budynku Z2 – pomieszczenie gospodarcze. Opis konstrukcji:

– konstrukcja nośna budynku –  ściany murowane z cegły,

– stropodach – monolityczna płyta żelbetowa, oparta na ścianach zewnętrznych,

– ścianki działowe – cegła,

Kubatura ok 40 m3

  1. Rozbiórkę obiektu Z3 – wiata stalowa. Opis konstrukcji:

– konstrukcja nośna – słupy stalowe stężone blachą fałdową,

– dach – rama stalowa pokryta blachą,

– ściany działowe – blacha fałdowa i siatka metalowa,

Kubatura ok 1200 m3

  1. Rozbiórkę obiektu Z4 – wiata stalowa niska. Opis konstrukcji:

– konstrukcja nośna – słupy stalowe stężone blachą,

– dach – rama stalowa pokryta  blachą fałdową,

Kubatura ok 1000 m3

Zakres robót obejmuje rozbiórkę części naziemnej oraz fundamentów wraz z kruszeniem pozyskanego w wyniku rozbiórki materiału.

  1. Wycięcie oznakowanych drzew, karczowanie pnia wraz z korzeniami, uprzątniecie terenu polegające na zebraniu pozyskiwanego drewna, zgrabieniu i zasypaniu powstałych zagłębień, wywiezieniu wszystkich odpadów powstałych w wyniku prowadzonych prac – teren ZE oraz Z5.

 

Ilości drzew przeznaczonych do wycięcia:

– na działce nr 114 – należy wyciąć  109 sztuk;

– na działce nr 112 – należy wyciąć 5 sztuk;

– na działce nr 110 – należy wyciąć 1 sztukę;

– na działce nr 108 – należy wyciąć 7 sztuk;

– na działce nr 107 – należy wyciąć 1 sztukę;

 

  1. Odgruzowanie terenu ZE i Z5. Kruszenie pozyskanego materiału.
  2. Rozbiórkę płyt drogowych, betonowych z terenu Z5, kruszenie na pryzmę.
  3. Demontaż słupów oświetleniowych na terenie ZE i Z5.
  4. Wywiezienie i utylizacja elementów pozostałych po prowadzonych pracach – okna, drzwi, drewno, papa itp.

Rozplantowanie i uporządkowanie nierówności terenu.

W celu umożliwienia uzyskania niezbędnych informacji, odnoszących się do zakresu i wyceny prac, Zamawiający zaprasza (po uprzednim uzgodnieniu terminu) do dokonania wizji lokalnej.

Informacji w zakresie spraw technicznych udziela

Ryszard Bańka, tel. +48 601 231 196

Termin składania ofert upływa dnia 13 maja 2022 r., o godz. 10:00.

inne wiadomości

Piknik Energetyczny dla pracowników za nami

9 września 2022 roku w Gliwicach odbył się Piknik Energetyczny – impreza integracyjna dla pracowników Energopomiaru z okazji Dnia Energetyka. Imprezie przyświecało hasło „W zdrowym ciele zdrowy duch”. W programie nie zabrakło sportu, warsztatów, strefy relaksu i...

Wyzwania jako szansa – wywiad z prezesem

Trwa rok burzliwych, geopolitycznych i gospodarczych wydarzeń, niepewności biznesowej, rosnącej inflacji, transformacji energetycznej itd. Jak radzi sobie Energopomiar? Gdzie kadra menedżerska upatruje szansy na rozwój? Jaka jest recepta firmy na obecną sytuację? O...

Zarządzanie eksploatacją transformatorów

Jako Partner wydarzenia mamy przyjemność zaprosić na 12. Konferencję Naukowo-Techniczną pn. „ZARZĄDZANIE EKSPLOATACJĄ TRANSFORMATORÓW”, która odbędzie się w Wiśle-Jaworniku w dniach 12–14 października 2022 r. Spotkanie to organizowane jest przez firmę...