Sprzedaż złomu stalowego

25 sierpnia 2023

„Energopomiar” Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach przy ul. gen. J. Sowińskiego 3, ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż złomu stalowego.
Szczegółowe informacje zawarte są w załączniku.

Oferowany złom stalowy można oglądać w terminie do dnia 7 września 2023 r., w godz. od 07:00 do 13:00, po wcześniejszym umówieniu się z Panem Grzegorzem Prochota, nr telefonu: kom. 601 428 301 lub Panem Bogdanem Ostrowskim, nr telefonu: kom. 513 194 514.

inne zapytania ofertowe

Wykonanie dokumentacji przebudowy parteru budynku B

„Energopomiar” Sp. z o.o., z siedzibą w Gliwicach zaprasza do udziału w postępowaniu na Wykonanie dokumentacji przebudowy parteru budynku B z dostosowaniem w szczególności pomieszczenia przygotowalni próbek. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z wytycznymi...

Przebudowa źródła napięcia 

„Energopomiar” Sp. z o.o., z siedzibą w Gliwicach zaprasza do udziału w postępowaniu na Przebudowę źródła napięcia gwarantowanego dla rozdzielnicy SN zabudowanej w stacji GLG G302. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z projektem wykonawczym, przedmiarem robót...