Wykonanie trzech analiz – wstępnych studiów wykonalności i opłacalności inwestycji

16/03/2022
Słowa kluczowe:
Katarzyna Lukoszek

Kontakt dla mediów

Katarzyna Lukoszek

Kierownik Działu Komunikacji Marketingowej
kom. +48 693 694 360
e-mail: klukoszek@energopomiar.com.pl

„Energopomiar” Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach zaprasza do udziału w postępowaniu na wykonanie trzech analiz – wstępnych studiów wykonalności i opłacalności inwestycji dla następujących lokalizacji:

 • Gliwice, ul. Świętokrzyska 2; nr działki 346, 360; KW GL1G/0004490/5; powierzchnia użytkowa 3 120,66 m2; budynek murowany, pięciokondygnacyjny, podpiwniczony – funkcja biurowa; budynek gospodarczy
 • Gliwice, ul. Kozłowska 13, nr działki 114; KW GL1G/00075316/1, nieużytkowany grunt   o powierzchni 9 477,0 m2
 • Gdańsk, ul. Polanki 12-13; nr działki 8; KW GD1G/00066105/9; powierzchnia użytkowa 923,115 m2; budynek murowany, trzykondygnacyjny; funkcja biurowa – mieszkalna

Zakres opracowania winien obejmować co najmniej, odrębnie dla każdej nieruchomości:

 • Wariant 0 – Stan istniejący. Główny cel – zwiększenie przepływów pieniężnych przy założeniu braku ponoszenia nakładów inwestycyjnych
   • Identyfikacja i ustalenie stanu faktycznego wykorzystania gospodarczego nieruchomości,
   • Ocena techniczna, w tym budowlana, użytkowa i funkcjonalna nieruchomości wraz z propozycją ewentualnych przedsięwzięć remontowych, mających na celu optymalizację wykorzystania nieruchomości,
   • Analiza powierzchni i pozostałych komponentów nieruchomości posiadających potencjał do generowania przychodów i kosztów oraz aktualnych warunków handlowych i formalno-prawnych zawartych umów, wraz ze wskazaniem zapisów istotnie odbiegających od warunków rynkowych oraz przedłożenie propozycji zmian w umowach,
   • Analiza rynku nieruchomości podobnych w otoczeniu lokalnym, zawierającą co najmniej analizę: stawek czynszowych, rodzaju najemców, potencjalnych najemców, trendów rynkowych, gospodarczych itp.
   • Studium wykonalności zmierzające do maksymalizacji wykorzystania gospodarczego składników nieruchomości, z uwzględnieniem powyższych punktów, gdzie głównym celem jest zwiększenie przepływów pieniężnych przy założeniu braku dokonywania znaczących zmian tudzież ponoszenia nakładów inwestycyjnych,
   • Analiza finansowa, ekonomiczna, z uwzględnieniem potencjalnych źródeł finansowania i/lub dofinansowania przedsięwzięcia.
 • Wariant 1 do 4 – Rozwiązania inwestycyjne. Główny cel – zwiększenie zysków z nieruchomości przy założeniu ponoszenia nakładów inwestycyjnych
   • Charakterystyka i analiza otoczenia, badanie rynku, trendy i kierunki rozwojowe, analiza mikro i makroekonomiczna, analiza techniczna nieruchomości, MPZP, analiza w obszarze ochrony środowiska,
   • Wariant 1 do 3 – zaproponowanie trzech różnych rozwiązań inwestycyjnych dla każdego z obiektów, zmierzających do osiągnięcia jak najwyższych zysków z inwestycji,
   • Wariant 4 – dla nieruchomości Gliwice, ul . Kozłowska 13 należy przeanalizować wykonanie odpłatnego parkingu dla pojazdów oraz wykonanie częściowo odpłatnego parkingu i częściowo odpłatnych magazynów,
   • Zdefiniowanie możliwych źródeł finansowania i dofinansowania inwestycji, z uwzględnieniem pomocy publicznej,
   • Analiza finansowa, ekonomiczna, wrażliwości i ryzyka realizacji planowanych działań inwestycyjnych dla poszczególnych wariantów, tj. 1 do 4.
   • Dla wariantów 1 do 4 należy wskazać i określić wszelkie przychody i koszty generowane zarówno na etapie inwestycji, jak również docelowego przeznaczenia nieruchomości.
   • Wskazanie koniecznych do uzyskania zgód administracyjnych związanych z realizacją proponowanych wariantów.
 • Wariant 5 – Wycena nieruchomości pod kątem sprzedaży
 • Rekomendacja
   • Wariant rekomendowany dla poszczególnej nieruchomości, z uwzględnieniem wariantu nr 5, tj. sprzedaży,
   • Opracowanie szczegółowego modelu rzeczowo-finansowego dla rekomendowanych wariantów,
   • Kluczowe etapy i terminy realizacji poszczególnych rekomendowanych wariantów

W celu umożliwienia uzyskania niezbędnych informacji odnoszących się do zakresu i wyceny prac, Zamawiający zaprasza (po uprzednim uzgodnieniu terminu) do dokonania wizji lokalnej.

Informacji w zakresie spraw formalno-prawnych udziela

Agnieszka Coghen, tel. 663 410 033

Magdalena Giełda, tel. 501 414 771

Termin składania ofert upływa dnia 28 marca 2022 r., o godz. 12:00.

inne wiadomości

Piknik Energetyczny dla pracowników za nami

9 września 2022 roku w Gliwicach odbył się Piknik Energetyczny – impreza integracyjna dla pracowników Energopomiaru z okazji Dnia Energetyka. Imprezie przyświecało hasło „W zdrowym ciele zdrowy duch”. W programie nie zabrakło sportu, warsztatów, strefy relaksu i...

Wyzwania jako szansa – wywiad z prezesem

Trwa rok burzliwych, geopolitycznych i gospodarczych wydarzeń, niepewności biznesowej, rosnącej inflacji, transformacji energetycznej itd. Jak radzi sobie Energopomiar? Gdzie kadra menedżerska upatruje szansy na rozwój? Jaka jest recepta firmy na obecną sytuację? O...

Zarządzanie eksploatacją transformatorów

Jako Partner wydarzenia mamy przyjemność zaprosić na 12. Konferencję Naukowo-Techniczną pn. „ZARZĄDZANIE EKSPLOATACJĄ TRANSFORMATORÓW”, która odbędzie się w Wiśle-Jaworniku w dniach 12–14 października 2022 r. Spotkanie to organizowane jest przez firmę...