Wymiana instalacji elektrycznej w budynku C – Etap I

31 marca 2022

„Energopomiar” Sp. z o.o., z siedzibą w Gliwicach zaprasza do udziału w postępowaniu na wymianę instalacji elektrycznej w budynku C – Etap I

Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z projektem wykonawczym, przedmiarem robót oraz uzgodnieniami z Zamawiającym. Pełną dokumentację stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania Ofertowego.

Zakres robót obejmuje – orientacyjny zakres

 

 • Wykonanie nowej Rozdzielni Głównej, w pełni wyposażonej
 • PARTER – wykonanie instalacji słabo i silnoprądowej
 • Wykonanie instalacji oświetlenia
 • Wykonanie zasilania urządzeń stacji wymienników
 • Z projektu wyłączyć instalację zasilania i oświetlenia sanitariatów. Do wykonania pozostaje przełączenie z RG starej do RG nowej
 • Wykonanie zasilania podnośnika dla niepełnosprawnych
 • I PIĘTRO – wykonanie instalacji słabo i silnoprądowej
 • Wykonanie instalacji oświetlenia
 • Wykonanie serwerowni w pełni wyposażonej
 • Wykonanie pomiarów kontrolnych instalacji elektrycznej i sporządzenie dokumentacji po pomiarach
 • Wykonanie pomiarów certyfikujących instalację komputerową na kat. VI
 • Wykonanie dokumentacji powykonawczej, w wersji papierowej, PDF, DWG.
 • W celu umożliwienia uzyskania niezbędnych informacji, odnoszących się do zakresu i wyceny prac, Zamawiający zaprasza (po uprzednim uzgodnieniu terminu) do dokonania wizji lokalnej.

Informacji w zakresie spraw technicznych udziela

Grzegorz Prochota, tel. 601 428 301 

Termin składania ofert upływa dnia 19 kwietnia 2022 r., o godz. 10:00.

inne zapytania ofertowe

Opracowanie projektu laboratorium wzorcowania analizatorów gazów

„Energopomiar” Sp. z o.o., z siedzibą w Gliwicach zaprasza do udziału w postępowaniu na „Opracowanie projektu laboratorium wzorcowania analizatorów gazów na parterze w budynku C”. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z wytycznymi zamieszczonymi w zapytaniu...

Budowa instalacji fotowoltaicznej

Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy min. 25,1 kWp, max. 26 kWp na dachu budynku zlokalizowanego przy ul. Świętokrzyskiej 2 w Gliwicach „Energopomiar” Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach zaprasza do udziału w postępowaniu na wykonanie projektu, dostawę, montaż i...

Opracowanie projektu laboratorium wzorcowania analizatorów gazów

„Energopomiar” Sp. z o.o., z siedzibą w Gliwicach zaprasza do udziału w postępowaniu na Opracowanie projektu laboratorium wzorcowania analizatorów gazów na parterze w budynku C. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z wytycznymi zamieszczonymi w zapytaniu...