Zapytanie ofertowe na wykonanie modernizacji sanitariatów w budynku C

24 sierpnia 2021

„Energopomiar” Sp. z o.o. zaprasza do udziału w postępowaniu na wykonanie modernizacji sanitariatów w budynku C położonym w Gliwicach przy ul. Sowińskiego 3.

Zakres robót obejmuje:

 

  • Roboty budowlane – należy wykonać zgodnie z projektem modernizacji sanitariatów, przedmiarem robót oraz uzgodnieniami z Zamawiającym,
  • Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne – należy wykonać zgodnie z projektem modernizacji instalacji wodno-kanalizacyjnej sanitariatów, przedmiarem robót oraz uzgodnieniami z Zamawiającym,
  • Roboty elektryczne – należy wykonać w zakresie uruchomienia instalacji ujętych w obu projektach, wykonać niezbędne pomiary elektryczne oraz sporządzić dokumentację powykonawczą

Informacji w zakresie spraw technicznych udziela Pan

Ryszard Bańka (tel. 601 231 196).

Informacji w zakresie prac elektrycznych udziela Pan

Grzegorz Prochota (tel. 601 428 301)

Termin składania ofert upływa 13 września 2021 r., o godz. 10:00.

inne zapytania ofertowe

Oferta na najem powierzchni

„Energopomiar” Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach przy ul. gen. J. Sowińskiego 3, oferuje do wynajęcia lokal użytkowy z przeznaczeniem pod usługę handlową – spożywczą lub małą gastronomię.Szczegółowe informacje zawarte są w załączniku.W celu uzyskania dodatkowych...

Kompleksowe świadczenie usług związanych z utrzymaniem czystości

„Energopomiar” Sp. z o.o., z siedzibą w Gliwicach zaprasza do wzięcia udziału w postepowaniu na Kompleksowe świadczenie usług związanych z utrzymaniem czystości w obiektach wraz z odśnieżaniem dróg dojazdowych oraz stref parkingowych należących do...

Rozbiórka obiektów na terenie „Energopomiar” Sp. z o.o.

„Energopomiar” Sp. z o.o., z siedzibą w Gliwicach zaprasza do udziału w postępowaniu na rozbiórkę obiektów na terenie „Energopomiar” Sp. z o.o.   Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z wytycznymi zamieszczonymi w zapytaniu ofertowym.   Zakres robót...