Zapytanie ofertowe na wykonanie modernizacji sanitariatów w budynku C

24 sierpnia 2021

„Energopomiar” Sp. z o.o. zaprasza do udziału w postępowaniu na wykonanie modernizacji sanitariatów w budynku C położonym w Gliwicach przy ul. Sowińskiego 3.

Zakres robót obejmuje:

 

  • Roboty budowlane – należy wykonać zgodnie z projektem modernizacji sanitariatów, przedmiarem robót oraz uzgodnieniami z Zamawiającym,
  • Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne – należy wykonać zgodnie z projektem modernizacji instalacji wodno-kanalizacyjnej sanitariatów, przedmiarem robót oraz uzgodnieniami z Zamawiającym,
  • Roboty elektryczne – należy wykonać w zakresie uruchomienia instalacji ujętych w obu projektach, wykonać niezbędne pomiary elektryczne oraz sporządzić dokumentację powykonawczą

Informacji w zakresie spraw technicznych udziela Pan

Ryszard Bańka (tel. 601 231 196).

Informacji w zakresie prac elektrycznych udziela Pan

Grzegorz Prochota (tel. 601 428 301)

Termin składania ofert upływa 13 września 2021 r., o godz. 10:00.

inne zapytania ofertowe

Wykonanie dokumentacji przebudowy parteru budynku B

„Energopomiar” Sp. z o.o., z siedzibą w Gliwicach zaprasza do udziału w postępowaniu na Wykonanie dokumentacji przebudowy parteru budynku B z dostosowaniem w szczególności pomieszczenia przygotowalni próbek. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z wytycznymi...

Przebudowa źródła napięcia 

„Energopomiar” Sp. z o.o., z siedzibą w Gliwicach zaprasza do udziału w postępowaniu na Przebudowę źródła napięcia gwarantowanego dla rozdzielnicy SN zabudowanej w stacji GLG G302. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z projektem wykonawczym, przedmiarem robót...