Zapytanie ofertowe na wykonanie parku na terenie „Energopomiar” Sp. z o.o.

01/10/2021
Słowa kluczowe:
Katarzyna Lukoszek

Kontakt dla mediów

Katarzyna Lukoszek

Kierownik Działu Komunikacji Marketingowej
kom. +48 693 694 360
e-mail: klukoszek@energopomiar.com.pl

„Energopomiar” Sp. z o.o., z siedzibą w Gliwicach zaprasza do udziału w postępowaniu na wykonanie parku na terenie „Energopomiar” Sp. z o.o. (działki nr : 96,107,108, 109, 110, 111, 112, 113).

Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z projektem  oraz przedmiarem robót. Pełną dokumentację stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania Ofertowego.

Przedmiot zamówienia obejmuje między innymi następujący zakres (zakres orientacyjny)

Etap I

 • Demontaż ogrodzenia z siatki na słupkach stalowych i żelbetowych, demontaż latarni.
 • Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych gruzu i śmieci, przemieszczenie spycharkami mas ziemnych, wyrównanie terenu z grubsza ze ścięciem wypukłości do 30 cm, rozłożenie ziemi urodzajnej.
 • Ścinanie i karczowanie drzew.
 • Wykonanie ścieżek i placyku, montaż elementów małej architektury.
 • Montaż płotu z prefabrykatów betonowych oraz ogrodzenia z paneli stalowych.

Etap II

 • Przekopanie terenu w miejscach gdzie będą sadzone rośliny.
 • Wykonanie łąk kwietnych i trawników parkowych siewem, z nawożeniem.
 • Sadzenie drzew i krzewów, bylin.
 • Montaż elementów małej architektury.

  UWAGA:

  W celu umożliwienia uzyskania niezbędnych informacji odnoszących się do zakresu i wyceny prac, Zamawiający zaprasza (po uprzednim uzgodnieniu terminu) do dokonania wizji lokalnej.

  Informacji w zakresie spraw technicznych udziela Pan

  Eugeniusz Kolarz, pod nr tel. kom. +48 506 703 575

  Termin składania ofert upływa 15 października 2021 r., o godz. 10:00

  inne wiadomości

  Piknik Energetyczny dla pracowników za nami

  9 września 2022 roku w Gliwicach odbył się Piknik Energetyczny – impreza integracyjna dla pracowników Energopomiaru z okazji Dnia Energetyka. Imprezie przyświecało hasło „W zdrowym ciele zdrowy duch”. W programie nie zabrakło sportu, warsztatów, strefy relaksu i...

  Wyzwania jako szansa – wywiad z prezesem

  Trwa rok burzliwych, geopolitycznych i gospodarczych wydarzeń, niepewności biznesowej, rosnącej inflacji, transformacji energetycznej itd. Jak radzi sobie Energopomiar? Gdzie kadra menedżerska upatruje szansy na rozwój? Jaka jest recepta firmy na obecną sytuację? O...

  Zarządzanie eksploatacją transformatorów

  Jako Partner wydarzenia mamy przyjemność zaprosić na 12. Konferencję Naukowo-Techniczną pn. „ZARZĄDZANIE EKSPLOATACJĄ TRANSFORMATORÓW”, która odbędzie się w Wiśle-Jaworniku w dniach 12–14 października 2022 r. Spotkanie to organizowane jest przez firmę...