Doradztwo przy raportowaniu zrównoważonego rozwoju

Doradztwo przy raportowaniu zrównoważonego rozwoju

31 lipca 2023 r. Komisja Europejska przyjęła rozporządzenie delegowane przyjmujące pierwszy „zestaw” ESRS-ów.

Europejskie Standardy Sprawozdawczości Zrównoważonego Rozwoju (ang. European Sustainability Reporting Standards – ESRS) to zestaw wymogów dla przedsiębiorstw, które będą raportować w ramach dyrektywy CSRD. Standardy sprawozdawczości obejmują ujawnienia dla trzech kluczowych obszarów ESG, tj. czynników środowiskowych, społecznych oraz ładu zarządczego.
W firmach, które jeszcze nie zmierzyły się z raportowaniem, konieczne jest powołanie osoby odpowiedzialnej za ESG, zbudowanie zespołu i wyznaczenie koordynatorów. W drugiej kolejności konieczny jest przegląd firmowych systemów do gromadzenia danych oraz zidentyfikowanie braków w tym obszarze. Standardy sprawozdawczości w zakresie zrównoważonego rozwoju wymagają szeregu informacji: retrospektywnych oraz dotyczących przyszłości, jakościowych i ilościowych. Biorąc powyższe pod uwagę kluczowa będzie odpowiednia koordynacja i współpraca między poszczególnymi działami przedsiębiorstwa.

Przygotowanie do sprawozdawczości wymaga między innymi analizy ryzyk klimatycznych, obliczenia śladu węglowego, oceny zgodności z Taksonomią UE.
W sprawie doradztwa środowiskowego i technicznego w zakresie szeroko pojętego zrównoważonego rozwoju zapraszamy do kontaktu z Energopomiarem.

Pobierz broszurę

SEG ESG Partner

Energopomiar jest SEG ESG Partnerem – należy do grona firm doradczych wyspecjalizowanych w różnych usługach z zakresu zrównoważonego rozwoju i ESG, ustanowionego przez Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych oraz Fundację Standardów Raportowania.

Katarzyna Lukoszek

Kontakt dla mediów

Katarzyna Lukoszek

Kierowniczka Działu Komunikacji Marketingowej
kom. +48 693 694 360
e-mail: klukoszek@energopomiar.com.pl

inne wiadomości

Szkolenie na temat ESG dla GPEC-u

Szkolenie na temat ESG dla GPEC-u

Energopomiar, wspólnie z UHY ECA i RZM, uczestniczył w roli eksperta podczas czterodniowych warsztatów raportowania zrównoważonego rozwoju zgodnie z najnowszymi standardami ESRS dla Grupy GPEC, energetycznego hubu inżynierskiego na Pomorzu. GPEC od lat podejmuje...

Inżynier Kontraktu dla PEC-Gliwice

Inżynier Kontraktu dla PEC-Gliwice

W dniu 28 czerwca 2024 r. w Gliwicach miała miejsce uroczystość podpisania strategicznego kontraktu pomiędzy trzema wiodącymi firmami: PEC-Gliwice Sp. z o.o., „Energopomiar” Sp. z o.o. oraz Antea Polska S.A. W wyniku rozstrzygniętego przetargu na świadczenie na rzecz...

Energopomiar na IV Kongresie Elektryki Polskiej

Energopomiar na IV Kongresie Elektryki Polskiej

Energopomiar był Partnerem Merytorycznym IV Kongresu Elektryki Polskiej. Kongres został zorganizowany w 105. rocznicę powstania Stowarzyszenia Elektryków Polskich. Prezes Tomasz Słupik był członkiem Rady Programowej Kongresu i wziął udział w panelu dyskusyjnym pn....