Doradztwo przy raportowaniu zrównoważonego rozwoju

Doradztwo przy raportowaniu zrównoważonego rozwoju

31 lipca 2023 r. Komisja Europejska przyjęła rozporządzenie delegowane przyjmujące pierwszy „zestaw” ESRS-ów.

Europejskie Standardy Sprawozdawczości Zrównoważonego Rozwoju (ang. European Sustainability Reporting Standards – ESRS) to zestaw wymogów dla przedsiębiorstw, które będą raportować w ramach dyrektywy CSRD. Standardy sprawozdawczości obejmują ujawnienia dla trzech kluczowych obszarów ESG, tj. czynników środowiskowych, społecznych oraz ładu zarządczego.
W firmach, które jeszcze nie zmierzyły się z raportowaniem, konieczne jest powołanie osoby odpowiedzialnej za ESG, zbudowanie zespołu i wyznaczenie koordynatorów. W drugiej kolejności konieczny jest przegląd firmowych systemów do gromadzenia danych oraz zidentyfikowanie braków w tym obszarze. Standardy sprawozdawczości w zakresie zrównoważonego rozwoju wymagają szeregu informacji: retrospektywnych oraz dotyczących przyszłości, jakościowych i ilościowych. Biorąc powyższe pod uwagę kluczowa będzie odpowiednia koordynacja i współpraca między poszczególnymi działami przedsiębiorstwa.

Przygotowanie do sprawozdawczości wymaga między innymi analizy ryzyk klimatycznych, obliczenia śladu węglowego, oceny zgodności z Taksonomią UE.
W sprawie doradztwa środowiskowego i technicznego w zakresie szeroko pojętego zrównoważonego rozwoju zapraszamy do kontaktu z Energopomiarem.

Pobierz broszurę

SEG ESG Partner

Energopomiar jest SEG ESG Partnerem – należy do grona firm doradczych wyspecjalizowanych w różnych usługach z zakresu zrównoważonego rozwoju i ESG, ustanowionego przez Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych oraz Fundację Standardów Raportowania.

Katarzyna Lukoszek

Kontakt dla mediów

Katarzyna Lukoszek

Kierowniczka Działu Komunikacji Marketingowej
kom. +48 693 694 360
e-mail: klukoszek@energopomiar.com.pl

inne wiadomości

Inżynier środowiska na rynku pracy

Inżynier środowiska na rynku pracy

W dniu 11 kwietnia 2024 r. Energopomiar wziął udział w Konferencji „Surowce, Odpady, Energia, Środowisko”, zorganizowanej przez Akademię Górniczo-Hutniczą w Krakowie. Tematem przewodnim tegorocznego spotkania był „Inżynier środowiska na rynku pracy”. Podczas...

Energopomiar na targach pracy w Poznaniu

Energopomiar na targach pracy w Poznaniu

W dniu 17 kwietnia 2024 r. Energopomiar uczestniczył w ogólnouczelnianych Targach Pracy UPP, które w tym roku odbywały się pod hasłem UPPoluj pracę. Organizatorem wydarzenia był Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, z którym w ubiegłym roku nasza firma podpisała umowę...

Energopomiar gospodarzem spotkania networkingowego

Energopomiar gospodarzem spotkania networkingowego

W dniu 11 kwietnia 2024 r. Energopomiar był gospodarzem i sponsorem spotkania networkingowego towarzyszącego seminarium „Zagadnienia techniczne ścieżki dekarbonizacji Coal-to-Nuclear” w ramach projektu DEsire.  Podczas seminarium zapoznano uczestników z...