Nasi pracownicy w zarządzie stowarzyszenia

Nasi pracownicy w zarządzie stowarzyszenia

Katarzyna Lukoszek

Kontakt dla mediów

Katarzyna Lukoszek

Kierowniczka Działu Komunikacji Marketingowej
kom. +48 693 694 360
e-mail: klukoszek@energopomiar.com.pl

Cykl bezpłatnych webinariów

Efektywne spotkania z Energopomiarem

W trakcie ostatniego zjazdu Stowarzyszenia Wychowanków Wydziału Mechanicznego Energetycznego oraz Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Śląskiej powołano nowy zarząd.

Znalazło się w nim dwóch pracowników Energopomiaru: Rafał Czekalski z Działu Diagnostyki Eksploatacyjnej oraz Mateusz Peszyński z Biura Doradztwa i Nadzoru Inwestycyjnego. Gratulujemy!

W zarządzie stowarzyszenia zasiadają ponadto: prof. dr hab. inż. Marcin Szega (przewodniczący), dr inż. doc. Pol. Śl. Franciszek Gramatyka, Jacek Janas, Jan Surówka, Urszula Czardybon, Rafał Browarski.

Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki powstał w 1993 roku w wyniku połączenia dwóch dotychczasowych wydziałów: Inżynierii Środowiska i Mechanicznego Energetycznego.

Stowarzyszenie Wychowanków Wydziału Mechanicznego Energetycznego oraz Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki jest oddziałem Stowarzyszenia Wychowanków Politechniki Śląskiej. Jego celem jest nawiązywanie kontaktów oraz podtrzymywanie więzi koleżeńskich w celu ugruntowania tradycji akademickich, etyki zawodowej, wymiany doświadczeń oraz współdziałanie na rzecz rozwoju Politechniki Śląskiej.

Podczas spotkania prof. dr hab. inż. Janusz Kotowicz, Prorektor ds. Współpracy z Otoczeniem Społeczno-Gospodarczym i jednocześnie absolwent wydziału, zaprezentował obecny profil kształcenia uczelni, jej osiągnięcia oraz strategie. Następnie zaprezentowano obecne kierunki kształcenia studentów na wydziale ISiE oraz osiągnięcia i projekty realizowane na poszczególnych katedrach wydziału.

inne wiadomości

Wspieramy dekarbonizację ciepłownictwa

Energopomiar wspiera dekarbonizację ciepłownictwa. Dla naszego klienta, Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej: przeprowadziliśmy analizy bilansowe dla planów modernizacyjnych (w tym projektów dekarbonizacyjnych) w celu określenia potencjału uzyskania statusu...

Artykuł w obszarze klimatologii naszego pracownika

Polecamy artykuł dr Magdaleny Skrzyńskiej, koordynatorki ds. analiz środowiskowych w Energopomiarze. Publikacja pt. „Long-term changes in the frequency of exceptionally cold and warm months in Europe (1831–2020)”, której współautorem jest prof. dr hab. Robert Twardosz...

Webinarium ministerstwa o ESRS-ach

Zapraszamy na webinarium online na temat ESRS-ów, czyli nowych standardów raportowania zrównoważonego rozwoju obowiązujących w Unii Europejskiej. Organizatorem wydarzenia jest Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej wraz z Ministerstwem Finansów oraz Grupą...