Nasi pracownicy w zarządzie stowarzyszenia

Nasi pracownicy w zarządzie stowarzyszenia

W trakcie ostatniego zjazdu Stowarzyszenia Wychowanków Wydziału Mechanicznego Energetycznego oraz Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Śląskiej powołano nowy zarząd.

Znalazło się w nim dwóch pracowników Energopomiaru: Rafał Czekalski z Działu Diagnostyki Eksploatacyjnej oraz Mateusz Peszyński z Biura Doradztwa i Nadzoru Inwestycyjnego. Gratulujemy!

W zarządzie stowarzyszenia zasiadają ponadto: prof. dr hab. inż. Marcin Szega (przewodniczący), dr inż. doc. Pol. Śl. Franciszek Gramatyka, Jacek Janas, Jan Surówka, Urszula Czardybon, Rafał Browarski.

Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki powstał w 1993 roku w wyniku połączenia dwóch dotychczasowych wydziałów: Inżynierii Środowiska i Mechanicznego Energetycznego.

Stowarzyszenie Wychowanków Wydziału Mechanicznego Energetycznego oraz Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki jest oddziałem Stowarzyszenia Wychowanków Politechniki Śląskiej. Jego celem jest nawiązywanie kontaktów oraz podtrzymywanie więzi koleżeńskich w celu ugruntowania tradycji akademickich, etyki zawodowej, wymiany doświadczeń oraz współdziałanie na rzecz rozwoju Politechniki Śląskiej.

Podczas spotkania prof. dr hab. inż. Janusz Kotowicz, Prorektor ds. Współpracy z Otoczeniem Społeczno-Gospodarczym i jednocześnie absolwent wydziału, zaprezentował obecny profil kształcenia uczelni, jej osiągnięcia oraz strategie. Następnie zaprezentowano obecne kierunki kształcenia studentów na wydziale ISiE oraz osiągnięcia i projekty realizowane na poszczególnych katedrach wydziału.

Katarzyna Lukoszek

Kontakt dla mediów

Katarzyna Lukoszek

Kierowniczka Działu Komunikacji Marketingowej
kom. +48 693 694 360
e-mail: klukoszek@energopomiar.com.pl

inne wiadomości

Środowisko i klimat w raporcie ESG – zasoby wodne i morskie

Środowisko i klimat w raporcie ESG – zasoby wodne i morskie

Na co powinna zwrócić uwagę spółka raportująca zrównoważony rozwój w obszarze celów związanych z zasobami wodnymi i morskimi? Przedsiębiorstwo wskazuje, czy i w jaki sposób jego cele odnoszą się do: zarządzania istotnymi skutkami, zagrożeniami i szansami związanymi z...

Energopomiar w Związku Producentów Paliw z Odpadów i Biomasy

Energopomiar w Związku Producentów Paliw z Odpadów i Biomasy

Z dniem 14 maja 2024 r. Energopomiar został przyjęty w poczet członków Związek Producentów Paliw z Odpadów i Biomasy. Dziękujemy za uznanie i liczymy na owocną współpracę! Głównym celem ZPPOB jest wzmocnienie i rozwój gospodarki o obiegu zamkniętym, a także...