O pomiarach emisji według wymagań konkluzji BAT i norm technicznych na 8. webinarze

O pomiarach emisji według wymagań konkluzji BAT i norm technicznych na 8. webinarze

Katarzyna Lukoszek

Kontakt dla mediów

Katarzyna Lukoszek

Kierowniczka Działu Komunikacji Marketingowej
kom. +48 693 694 360
e-mail: klukoszek@energopomiar.com.pl

II konferencja Energopomiaru

Energetyczna transformacja
w praktyce

24–26 maja 2023 r. hotel Zamek Ryn

W najbliższy czwartek, 24 listopada 2022 r., o godz. 10:00 zapraszamy na 8 webinar z cyklu Efektywne spotkania dla ciepłownictwa.
Temat: Pomiary stężeń Hg, HCl, HF i NH3 według wymagań konkluzji BAT i norm technicznych – wymagania jakościowe a rzeczywistość

Zakres tematyczny:
✅ poziomy emisji powiązane z BAT (BAT-AELs ), odstępstwa,
✅ obowiązkowy zakres monitoringu emisji – częstotliwość monitorowania emisji,
✅ techniki pomiarów Hg, HCl, HF i NH3 – pomiary ciągłe i okresowe,
✅ wpływ temperatury poboru próbki spalin na jakość wyników,
✅ niepewność pomiarów i jej wpływ na ocenę dotrzymania poziomu emisji.

Webinar poprowadzi Eugeniusz Głowacki, dyrektor ds. kluczowych klientów w „Energopomiar” Sp. z o.o.

Wysoko ceniony w branży, wybitny specjalista w obszarze ochrony środowiska. Koordynował i prowadził pomiary emisji pyłowo-gazowych, pomiary gwarancyjne instalacji oczyszczania spalin oraz pomiary gwarancyjne elektrofiltrów w praktycznie wszystkich elektrowniach i elektrociepłowniach zawodowych i przemysłowych w Polsce. Uczestniczył w pracach z zakresu ciągłego pomiaru emisji dla setek obiektów.
Jest współautorem metodyki pomiarów i badań bilansowych rtęci dla sektora energetycznego i cementowego, metod pomiarów, badań i doboru metod odsiarczania spalin, metod analitycznych oznaczeń produktów procesów odsiarczania, a także czterech patentów, między innymi z zakresu odsiarczania spalin.

Webinar jest bezpłatny – należy zarejestrować się na stronie https://energopomiar.com/efektywne-spotkania-dla-cieplownictwa/

Uczestnicy poprzednich spotkań i subskrybenci otrzymają link do webinarium automatycznie.

inne wiadomości

Wnioski z konferencji „Remonty i utrzymanie ruchu w energetyce”

W dniach 23–24 listopada 2022 r. w Licheniu odbyła się XV Konferencja ,,Remonty i Utrzymanie Ruchu w Energetyce’’. W konferencji uczestniczył Tomasz Słupik, dyrektor techniczny Energopomiaru, z prezentacją ,,Diagnostyka urządzeń energetycznych w dobie transformacji...

O modelu energetycznym Warszawy

W dniu 30 listopada 2022 r. Energopomiar wziął udział w XVII Forum Operatorów Systemów i Odbiorców Energii i Paliw organizowanym przez Biuro Infrastruktury Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy oraz Komisję Infrastruktury i Inwestycji Rady m.st. Warszawy. Podczas...

Wykorzystanie technologii jądrowych w ciepłownictwie

W najbliższy czwartek 1 grudnia 2022 r. odbędzie się dziewiąty, bezpłatny webinar z cyklu pt. Efektywne spotkania dla ciepłownictwa ✅ Dariusz Dekarz, dyrektor ds. kluczowych klientów i szef zespołu ds. energetyki jądrowej, będzie mówił na temat wykorzystania...