Publikacje nt. raportowania zrównoważonego rozwoju

Polecamy najnowsze artykuły kierowniczki Biura Projektów Innowacyjnych w „Energopomiar” Sp. z o.o., Patrycja Żupy-Marczuk, poświęcone raportowaniu ESG zgodnie z europejskimi standardami raportowania zrównoważonego rozwoju w obszarze środowiskowym.

Pierwszy –„Pozyskanie danych z łańcucha wartości – bezpośrednich i pośrednich” – ukazał się w Gazeta Giełdy i Inwestorów „Parkiet”.

Oświadczenie dotyczące zrównoważonego rozwoju powinno zawierać szereg informacji, w tym dotyczących łańcucha wartości. Informacje te powinny być związane z istotnym oddziaływaniem, ryzykiem i możliwościami (IRO – impacts, risks and opportunities) dla spółki ze względu na jej bezpośrednie i pośrednie relacje biznesowe w łańcuchu wartości na wyższym lub niższym szczeblu.

Drugi artykuł dotyczy ESRS E2 i raportowania wpływu na powietrze, wodę, glebę. Został opublikowany w kwietniowym dodatku do Rzeczpospolita pt. „ESG: raportowanie w praktyce”.

Standard ESRS E2 poświęcony jest zanieczyszczeniom. Obejmuje on zanieczyszczenia powietrza, wody, gleby, w tym informacje na temat substancji potencjalnie niebezpiecznych oraz substancji wzbudzających szczególnie duże obawy, a także informacje na temat mikrodrobin plastiku.

Katarzyna Lukoszek

Kontakt dla mediów

Katarzyna Lukoszek

Kierowniczka Działu Komunikacji Marketingowej
kom. +48 693 694 360
e-mail: klukoszek@energopomiar.com.pl

inne wiadomości

Środowisko i klimat w raporcie ESG – zasoby wodne i morskie

Środowisko i klimat w raporcie ESG – zasoby wodne i morskie

Na co powinna zwrócić uwagę spółka raportująca zrównoważony rozwój w obszarze celów związanych z zasobami wodnymi i morskimi? Przedsiębiorstwo wskazuje, czy i w jaki sposób jego cele odnoszą się do: zarządzania istotnymi skutkami, zagrożeniami i szansami związanymi z...

Energopomiar w Związku Producentów Paliw z Odpadów i Biomasy

Energopomiar w Związku Producentów Paliw z Odpadów i Biomasy

Z dniem 14 maja 2024 r. Energopomiar został przyjęty w poczet członków Związek Producentów Paliw z Odpadów i Biomasy. Dziękujemy za uznanie i liczymy na owocną współpracę! Głównym celem ZPPOB jest wzmocnienie i rozwój gospodarki o obiegu zamkniętym, a także...