Środowisko i klimat w raporcie ESG – zbieranie danych

Środowisko i klimat w raporcie ESG

Dane do raportów ESG trzeba zbierać od początku roku. Jak zacząć ten proces (przy założeniu, że wiemy, jakie wymogi zawierają ESRS-y)?

Pierwszym krokiem jest usystematyzowanie wiedzy na temat własnej organizacji. Często niektóre informacje są gromadzone w różnych działach – są więc rozproszone w obrębie firmy. Naszym zadaniem jest ustalenie, jakie dane są zbierane i przetwarzane, w jaki sposób oraz w których jednostkach organizacyjnych. W obszarze środowiskowym chodzi tutaj o dane na potrzeby różnego rodzaju regulowanych obowiązków, również sprawozdawczych np. KOBiZE, BDO, GUS.

Kolejnym krokiem jest proces zbierania danych i wskaźników, których spółka jeszcze nie posiada i/lub nie oblicza. Cała organizacja procesu musi być zaplanowana. Istotne jest wyznaczenie ścieżki raportowania danych oraz osób odpowiedzialnych za ich dostarczenie wraz z konkretnymi dowodami. 

Zapraszamy do kontaktu, jeżeli potrzebują Państwo rzetelnego doradcy w raportowaniu zrównoważonego rozwoju w obszarze środowiskowym i Taksonomii UE. 

Cykl „Środowisko i klimat w raporcie ESG” kierujemy do wszystkich, którzy chcą poszerzyć lub uporządkować swoją wiedzę o raportowaniu ESG w zakresie środowiska i klimatu.

Katarzyna Lukoszek

Kontakt dla mediów

Katarzyna Lukoszek

Kierowniczka Działu Komunikacji Marketingowej
kom. +48 693 694 360
e-mail: klukoszek@energopomiar.com.pl

inne wiadomości

Energopomiar w rankingu firm inżynieryjnych i projektowych

Energopomiar w rankingu firm inżynieryjnych i projektowych

Energopomiar zajął 18 miejsce w pierwszym rankingu firm inżynieryjnych i projektowych. Ranking stanowi element projektu Build The Future, realizowanego przez PwC, miesięcznik „Builder” oraz Dun & Bradstreet. Partnerem branżowym ww. rankingu jest Związek...

Testy SGU dla zespołu elektrowni wodnych

Testy SGU dla zespołu elektrowni wodnych

Energopomiar wykonał testy regulacji pierwotnej i regulacji wtórnej oraz testy mocy osiągalnej dla elektrowni wodnych. Zakres naszej pracy obejmował wykonanie testów SGU w zakresie Planu Obrony i Planu Odbudowy systemu elektroenergetycznego dla hydrozespołów....

Efektywne zarządzanie energią w przemyśle

Efektywne zarządzanie energią w przemyśle

Już wkrótce XXII Konferencja Naukowo-Techniczna „Efektywne zarządzanie energią w przemyśle”. Podczas pierwszego dnia wydarzenia Tomasz Słupik, Dyrektor Techniczny w „Energopomiar” Sp. z o.o., przedstawi prezentację pt. „Efektywność energetyczna i gospodarka o...