Środowisko i klimat w raporcie ESG – zbieranie danych

Środowisko i klimat w raporcie ESG

Dane do raportów ESG trzeba zbierać od początku roku. Jak zacząć ten proces (przy założeniu, że wiemy, jakie wymogi zawierają ESRS-y)?

Pierwszym krokiem jest usystematyzowanie wiedzy na temat własnej organizacji. Często niektóre informacje są gromadzone w różnych działach – są więc rozproszone w obrębie firmy. Naszym zadaniem jest ustalenie, jakie dane są zbierane i przetwarzane, w jaki sposób oraz w których jednostkach organizacyjnych. W obszarze środowiskowym chodzi tutaj o dane na potrzeby różnego rodzaju regulowanych obowiązków, również sprawozdawczych np. KOBiZE, BDO, GUS.

Kolejnym krokiem jest proces zbierania danych i wskaźników, których spółka jeszcze nie posiada i/lub nie oblicza. Cała organizacja procesu musi być zaplanowana. Istotne jest wyznaczenie ścieżki raportowania danych oraz osób odpowiedzialnych za ich dostarczenie wraz z konkretnymi dowodami. 

Zapraszamy do kontaktu, jeżeli potrzebują Państwo rzetelnego doradcy w raportowaniu zrównoważonego rozwoju w obszarze środowiskowym i Taksonomii UE. 

Cykl „Środowisko i klimat w raporcie ESG” kierujemy do wszystkich, którzy chcą poszerzyć lub uporządkować swoją wiedzę o raportowaniu ESG w zakresie środowiska i klimatu.

Katarzyna Lukoszek

Kontakt dla mediów

Katarzyna Lukoszek

Kierowniczka Działu Komunikacji Marketingowej
kom. +48 693 694 360
e-mail: klukoszek@energopomiar.com.pl

inne wiadomości

Krajowe Forum Interesariuszy Agendy 2030 z udziałem Energopomiaru

Krajowe Forum Interesariuszy Agendy 2030 z udziałem Energopomiaru

„Agenda 2030 – wzrost świadomości – wzrost odpowiedzialności!” pod takim hasłem odbyła się 12 czerwca 2024 r. w Ministerstwie Rozwoju i Technologii VII edycja Krajowego Forum Interesariuszy Agendy 2030, w której uczestniczyły przedstawicielki Energopomiaru. Dr...

Badania odpadów i paliw z odpadów

Badania odpadów i paliw z odpadów

Co roku badamy tysiące próbek odpadów i paliw z odpadów, dostarczając wyniki zarówno producentom paliw alternatywnych, jak i cementowniom, spalarniom czy elektrociepłowniom. Nasze akredytowane laboratorium od lat współpracuje z największymi spalarniami w Polsce,...

Webinary SEG nt. raportowania emisji

Webinary SEG nt. raportowania emisji

W imieniu Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych zapraszamy na cykl webinariów „Dane na potrzeby ESRS. Webinar „Dane niezbędne do zaraportowania emisji Scope 1 i 2” odbędzie się 19 czerwca 2024 r. w godz. 10:00–11:30. Podczas webinarium zostaną...