Budowa instalacji fotowoltaicznej

20 maja 2024

Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy max. do 50 kWp na dachu budynku C zlokalizowanego przy ul. gen. J. Sowińskiego 3 w Gliwicach

„Energopomiar” Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach zaprasza do udziału w postępowaniu na 
wykonanie projektu, dostawę, montaż i uruchomienie instalacji fotowoltaicznej o mocy max. do 50 kWp.

Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z wytycznymi zamieszczonymi w zapytaniu ofertowym.

Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia wizji lokalnej (po uprzednim uzgodnieniu terminu), z której zostanie sporządzony protokół. 

Kompletne oferty w wersji elektronicznej należy przesłać na adres mzimnicki@energopomiar.com.pl
Termin składania ofert upływa 28 maja 2024 r. o godz. 10.00.

inne zapytania ofertowe

Budowa instalacji fotowoltaicznej

Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy min. 25,1 kWp, max. 26 kWp na dachu budynku zlokalizowanego przy ul. Świętokrzyskiej 2 w Gliwicach „Energopomiar” Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach zaprasza do udziału w postępowaniu na wykonanie projektu, dostawę, montaż i...

Opracowanie projektu laboratorium wzorcowania analizatorów gazów

„Energopomiar” Sp. z o.o., z siedzibą w Gliwicach zaprasza do udziału w postępowaniu na Opracowanie projektu laboratorium wzorcowania analizatorów gazów na parterze w budynku C. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z wytycznymi zamieszczonymi w zapytaniu...

Wykonanie dokumentacji przebudowy parteru budynku B

„Energopomiar” Sp. z o.o., z siedzibą w Gliwicach zaprasza do udziału w postępowaniu na Wykonanie dokumentacji przebudowy parteru budynku B z dostosowaniem w szczególności pomieszczenia przygotowalni próbek. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z wytycznymi...