Wykonanie dokumentacji przebudowy parteru budynku B z dostosowaniem w szczególności pomieszczenia przygotowalni próbek

17 stycznia 2024

  1. Etap I – projekt przebudowy wentylacji mechanicznej uwzględniający modernizację wyciągu w pomieszczeniu nr 6 w budynku B z dostosowaniem pod instalację młynków kriogenicznych;
  2. Etap II – opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego na potrzeby przeprojektowania parteru budynku B, w szczególności przygotowalni próbek, uwzględniający przebudowę parteru budynku B i/bądź alternatywnie wyprowadzenie pomieszczeń przygotowalni do innego/nowego budynku;
  3. Etap III – sporządzenie szczegółowej dokumentacji projektowej na podstawie uzgodnionego i zatwierdzonego Programu Funkcjonalno-Użytkowego.

inne zapytania ofertowe

Wykonanie dokumentacji przebudowy parteru budynku B

„Energopomiar” Sp. z o.o., z siedzibą w Gliwicach zaprasza do udziału w postępowaniu na Wykonanie dokumentacji przebudowy parteru budynku B z dostosowaniem w szczególności pomieszczenia przygotowalni próbek. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z wytycznymi...

Przebudowa źródła napięcia 

„Energopomiar” Sp. z o.o., z siedzibą w Gliwicach zaprasza do udziału w postępowaniu na Przebudowę źródła napięcia gwarantowanego dla rozdzielnicy SN zabudowanej w stacji GLG G302. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z projektem wykonawczym, przedmiarem robót...

Przegląd i konserwacja instalacji nawiewno-wywiewnej 

„Energopomiar” Sp. z o.o., z siedzibą w Gliwicach zaprasza do udziału w postępowaniu na Świadczenie usług przeglądów i konserwacji instalacji nawiewno-wywiewnej w budynku B, zlokalizowanej w Gliwicach przy ul. gen. J. Sowińskiego 3. Przedmiot zamówienia należy wykonać...