Wykonanie dokumentacji przebudowy parteru budynku B z dostosowaniem w szczególności pomieszczenia przygotowalni próbek

17 stycznia 2024

  1. Etap I – projekt przebudowy wentylacji mechanicznej uwzględniający modernizację wyciągu w pomieszczeniu nr 6 w budynku B z dostosowaniem pod instalację młynków kriogenicznych;
  2. Etap II – opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego na potrzeby przeprojektowania parteru budynku B, w szczególności przygotowalni próbek, uwzględniający przebudowę parteru budynku B i/bądź alternatywnie wyprowadzenie pomieszczeń przygotowalni do innego/nowego budynku;
  3. Etap III – sporządzenie szczegółowej dokumentacji projektowej na podstawie uzgodnionego i zatwierdzonego Programu Funkcjonalno-Użytkowego.

inne zapytania ofertowe

Budowa instalacji fotowoltaicznej

Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy min. 25,1 kWp, max. 26 kWp na dachu budynku zlokalizowanego przy ul. Świętokrzyskiej 2 w Gliwicach „Energopomiar” Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach zaprasza do udziału w postępowaniu na wykonanie projektu, dostawę, montaż i...

Opracowanie projektu laboratorium wzorcowania analizatorów gazów

„Energopomiar” Sp. z o.o., z siedzibą w Gliwicach zaprasza do udziału w postępowaniu na Opracowanie projektu laboratorium wzorcowania analizatorów gazów na parterze w budynku C. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z wytycznymi zamieszczonymi w zapytaniu...

Budowa instalacji fotowoltaicznej

Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy max. do 50 kWp na dachu budynku C zlokalizowanego przy ul. gen. J. Sowińskiego 3 w Gliwicach...