Zapytanie ofertowe na opracowanie koncepcji systemów klimatyzacji

13 sierpnia 2021

„Energopomiar” Sp. z o.o. zaprasza do udziału w postępowaniu na wymianę instalacji elektrycznej w budynku C położonym w Gliwicach przy ul. Sowińskiego 3.

Zakres robót obejmuje:

ETAP I:

 • Wymianę nowej, w pełni wyposażonej rozdzielni głównej,
 • parter – wykonanie instalacji słabo- i silnoprądowej, wykonanie zasilania urządzeń stacji wymienników, wykonanie instalacji oświetlenia,
 • wykonanie zasilania sanitariatów na wszystkich kondygnacjach,
 • wykonanie zasilania podnośnika dla niepełnosprawnych.

ETAP II:

 • I i II piętro – wykonanie instalacji słabo- i silnoprądowej, wykonanie instalacji oświetlenia,
 • wykonanie w pełni wyposażonej serwerowni.

ETAP III:

 • III i IV piętro – wykonanie instalacji słabo- i silnoprądowej, wykonanie instalacji oświetlenia.
  • Wykonanie pomiarów kontrolnych instalacji elektrycznej i sporządzenie dokumentacji po pomiarach.
  • Wykonanie pomiarów certyfikujących instalację komputerową na kat. VI.
  • Wykonanie dokumentacji podywkonawczej w wersji papierowej, PDF i DWG.

Informacji w zakresie spraw technicznych udziela Pan

Grzegorz Prochota (tel. 601 428 301).

Termin składania ofert upływa 10 września 2021 r.

inne zapytania ofertowe

Wykonanie dokumentacji przebudowy parteru budynku B

„Energopomiar” Sp. z o.o., z siedzibą w Gliwicach zaprasza do udziału w postępowaniu na Wykonanie dokumentacji przebudowy parteru budynku B z dostosowaniem w szczególności pomieszczenia przygotowalni próbek. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z wytycznymi...

Przebudowa źródła napięcia 

„Energopomiar” Sp. z o.o., z siedzibą w Gliwicach zaprasza do udziału w postępowaniu na Przebudowę źródła napięcia gwarantowanego dla rozdzielnicy SN zabudowanej w stacji GLG G302. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z projektem wykonawczym, przedmiarem robót...