Karta Informacyjna Przedsięwzięcia dla projektu GOZ

znak recyklingu

Energopomiar przygotowuje Kartę Informacyjną Przedsięwzięcia dla innowacyjnej instalacji pilotażowej służącej recyklingowi odpadów powstających w hydrometalurgii cynku dofinansowanej z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu „INNOSTAL”.  Projekt badawczy wpisuje się w realizację celów związanych z gospodarką o obiegu zamkniętym.

Karta Informacyjna Przedsięwzięcia jest dokumentem zawierającym kluczowe dane dotyczące planowanej inwestycji kwalifikowanej jako przedsięwzięcie mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.  KIP należy dołączyć do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Recykling odgrywa kluczową rolę w dążeniach do zrównoważonego rozwoju dzięki ograniczaniu ilości odpadów deponowanych na składowiskach i zapobieganiu zużycia zasobów naturalnych – metale i surowce krytyczne mają tutaj szczególne znaczenie.

Karty Informacyjne Przedsięwzięć oraz inne dokumenty opracowuje Działu Monitoringu i Doradztwa Środowiskowego. Doradztwo tej jednostki organizacyjnej Energopomiaru obejmuje między innymi uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, pozwoleń i zezwoleń na gospodarowanie odpadami, decyzji zatwierdzających IPS, decyzji zamykających składowiska, w tym sporządzenie koncepcji rekultywacji, uzyskanie pozwoleń zintegrowanych, pozwoleń wodnoprawnych, decyzji sektorowych, prowadzenie postępowań administracyjnych, raporty początkowe, oceny wodnoprawne, PZPAP, koncepcje i projekty rekultywacji, projekty planów remediacji.

Kontakt na stronie: https://energopomiar.com/uslugi/pozwolenia-srodowiskowe-i-doradztwo/

Katarzyna Lukoszek

Kontakt dla mediów

Katarzyna Lukoszek

Kierowniczka Działu Komunikacji Marketingowej
kom. +48 693 694 360
e-mail: klukoszek@energopomiar.com.pl

inne wiadomości

Krajowe Forum Interesariuszy Agendy 2030 z udziałem Energopomiaru

Krajowe Forum Interesariuszy Agendy 2030 z udziałem Energopomiaru

„Agenda 2030 – wzrost świadomości – wzrost odpowiedzialności!” pod takim hasłem odbyła się 12 czerwca 2024 r. w Ministerstwie Rozwoju i Technologii VII edycja Krajowego Forum Interesariuszy Agendy 2030, w której uczestniczyły przedstawicielki Energopomiaru. Dr...

Badania odpadów i paliw z odpadów

Badania odpadów i paliw z odpadów

Co roku badamy tysiące próbek odpadów i paliw z odpadów, dostarczając wyniki zarówno producentom paliw alternatywnych, jak i cementowniom, spalarniom czy elektrociepłowniom. Nasze akredytowane laboratorium od lat współpracuje z największymi spalarniami w Polsce,...

Webinary SEG nt. raportowania emisji

Webinary SEG nt. raportowania emisji

W imieniu Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych zapraszamy na cykl webinariów „Dane na potrzeby ESRS. Webinar „Dane niezbędne do zaraportowania emisji Scope 1 i 2” odbędzie się 19 czerwca 2024 r. w godz. 10:00–11:30. Podczas webinarium zostaną...