znak recyklingu

Karta Informacyjna Przedsięwzięcia dla projektu GOZ

Katarzyna Lukoszek

Kontakt dla mediów

Katarzyna Lukoszek

Kierowniczka Działu Komunikacji Marketingowej
kom. +48 693 694 360
e-mail: klukoszek@energopomiar.com.pl

Cykl bezpłatnych webinariów

Efektywne spotkania z Energopomiarem

Energopomiar przygotowuje Kartę Informacyjną Przedsięwzięcia dla innowacyjnej instalacji pilotażowej służącej recyklingowi odpadów powstających w hydrometalurgii cynku dofinansowanej z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu „INNOSTAL”.  Projekt badawczy wpisuje się w realizację celów związanych z gospodarką o obiegu zamkniętym.

Karta Informacyjna Przedsięwzięcia jest dokumentem zawierającym kluczowe dane dotyczące planowanej inwestycji kwalifikowanej jako przedsięwzięcie mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.  KIP należy dołączyć do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Recykling odgrywa kluczową rolę w dążeniach do zrównoważonego rozwoju dzięki ograniczaniu ilości odpadów deponowanych na składowiskach i zapobieganiu zużycia zasobów naturalnych – metale i surowce krytyczne mają tutaj szczególne znaczenie.

Karty Informacyjne Przedsięwzięć oraz inne dokumenty opracowuje Działu Monitoringu i Doradztwa Środowiskowego. Doradztwo tej jednostki organizacyjnej Energopomiaru obejmuje między innymi uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, pozwoleń i zezwoleń na gospodarowanie odpadami, decyzji zatwierdzających IPS, decyzji zamykających składowiska, w tym sporządzenie koncepcji rekultywacji, uzyskanie pozwoleń zintegrowanych, pozwoleń wodnoprawnych, decyzji sektorowych, prowadzenie postępowań administracyjnych, raporty początkowe, oceny wodnoprawne, PZPAP, koncepcje i projekty rekultywacji, projekty planów remediacji.

Kontakt na stronie: https://energopomiar.com/uslugi/pozwolenia-srodowiskowe-i-doradztwo/

inne wiadomości

Artykuł naszej ekspertki o ESRS-ach w „Parkiecie”

We wrześniowym wydaniu Akademii Parkietu ukazującej się w Gazecie Giełdy i Inwestorów „Parkiet” we współpracy ze Stowarzyszeniem Emitentów Giełdowych ukazał się artykuł ekspertki Energopomiaru, Patrycji Żupy-Marczuk, na temat ESRS-ów środowiskowych. Europejskie...

Finał projektu „Aleja Zasłużonych”

Zapraszamy na uroczyste odsłonięcie tablic na gliwickim Cmentarzu Hutniczym i zaprezentowanie efektów projektu „Aleja Zasłużonych". Termin i miejsce: 30 września 2023 o godzinie 10:00. Zbiórka przed wejściem od strony ulicy Robotniczej. Czas trwania (w zależności od...

Odkryj talent swoich dzieci – zaproszenie na warsztaty

Zapraszamy do udziału w bezpłatnych warsztatach „Odkrywca talentów” w dniach 13–14 października 2023 r. Wydarzenie odbędzie się w siedzibie Energopomiaru w Gliwicach, przy ul. gen. J. Sowińskiego 3. Warsztaty skierowane są do rodziców dzieci w każdym...