Karta Informacyjna Przedsięwzięcia dla projektu GOZ

znak recyklingu

Energopomiar przygotowuje Kartę Informacyjną Przedsięwzięcia dla innowacyjnej instalacji pilotażowej służącej recyklingowi odpadów powstających w hydrometalurgii cynku dofinansowanej z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu „INNOSTAL”.  Projekt badawczy wpisuje się w realizację celów związanych z gospodarką o obiegu zamkniętym.

Karta Informacyjna Przedsięwzięcia jest dokumentem zawierającym kluczowe dane dotyczące planowanej inwestycji kwalifikowanej jako przedsięwzięcie mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.  KIP należy dołączyć do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Recykling odgrywa kluczową rolę w dążeniach do zrównoważonego rozwoju dzięki ograniczaniu ilości odpadów deponowanych na składowiskach i zapobieganiu zużycia zasobów naturalnych – metale i surowce krytyczne mają tutaj szczególne znaczenie.

Karty Informacyjne Przedsięwzięć oraz inne dokumenty opracowuje Działu Monitoringu i Doradztwa Środowiskowego. Doradztwo tej jednostki organizacyjnej Energopomiaru obejmuje między innymi uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, pozwoleń i zezwoleń na gospodarowanie odpadami, decyzji zatwierdzających IPS, decyzji zamykających składowiska, w tym sporządzenie koncepcji rekultywacji, uzyskanie pozwoleń zintegrowanych, pozwoleń wodnoprawnych, decyzji sektorowych, prowadzenie postępowań administracyjnych, raporty początkowe, oceny wodnoprawne, PZPAP, koncepcje i projekty rekultywacji, projekty planów remediacji.

Kontakt na stronie: https://energopomiar.com/uslugi/pozwolenia-srodowiskowe-i-doradztwo/

Katarzyna Lukoszek

Kontakt dla mediów

Katarzyna Lukoszek

Kierowniczka Działu Komunikacji Marketingowej
kom. +48 693 694 360
e-mail: klukoszek@energopomiar.com.pl

inne wiadomości

Efektywne zarządzanie energią w przemyśle

Efektywne zarządzanie energią w przemyśle

Już wkrótce XXII Konferencja Naukowo-Techniczna „Efektywne zarządzanie energią w przemyśle”. Podczas pierwszego dnia wydarzenia Tomasz Słupik, Dyrektor Techniczny w „Energopomiar” Sp. z o.o., przedstawi prezentację pt. „Efektywność energetyczna i gospodarka o...

Środowisko i klimat w raporcie ESG – ujawnienie  E1-6

Środowisko i klimat w raporcie ESG – ujawnienie  E1-6

Czy wiesz, co obejmuje ujawnienie  E1-6? W ramach tego ujawnienia podajemy szereg informacji, w tym m.in.: emisje gazów cieplarnianych zakresu 1 brutto; emisje gazów cieplarnianych zakresu 2 brutto; emisje gazów cieplarnianych zakresu 3 brutto; całkowite emisje...

Wyzwania raportowania rocznego ESG

Wyzwania raportowania rocznego ESG

W dniu 21 lutego 2024 r.  odbył się webinar Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych pt. „Wyzwania raportowania rocznego – Raporty za rok 2023 jako baza porównawcza do raportowania pod ESRS”. Podczas webinarium zostały omówione takie zagadnienia jak: zakres...