O wyzwaniach pomiarów i badań w Klubie POLLAB

O wyzwaniach pomiarów i badań w Klubie POLLAB

Jakub Cichoń z Działu Monitoringu i Doradztwa Środowiskowego w „Energopomiar” Sp. z o.o. uczestniczył w spotkaniu Sekcji Ochrony Środowiska Klubu POLLAB.

Wydarzenie odbyło się w Warszawie w dniu 11 grudnia 2023 r. Miało charakter szkoleniowo-dyskusyjny i poświęcone było wyzwaniom oraz problemom badań laboratoryjnych w ochronie środowiska. Jakub Cichoń przedstawił prezentację zatytułowaną „Pomiary składu i stężenia gazów składowiskowych – problematyka wyrażona w studium przypadków”. Podczas swojego wystąpienia omówił następujące zagadnienia:

  • Podstawy prawne dla pomiaru emisji i składu gazu składowiskowego
  • Różnice budowy studni odgazowujących
  • Wzorcowanie, kalibracja i sprawdzenie
  • Studium przypadku pomiarów terenowych
  • Metoda anemometryczna kontra termoanemometryczna, spójność pomiarowa

Energopomiar jest członkiem rzeczywistym Klubu Polskich Laboratoriów Badawczych POLLAB. Klub jest zorganizowanym forum współdziałania i wymiany doświadczeń w zakresie praktycznego wdrażania systemów zarządzania, akredytacji i normalizacji, jakości badań i pomiarów, aspektów technicznych, postanowień norm, metod, procedur, wymagań prawnych itp.

Katarzyna Lukoszek

Kontakt dla mediów

Katarzyna Lukoszek

Kierowniczka Działu Komunikacji Marketingowej
kom. +48 693 694 360
e-mail: klukoszek@energopomiar.com.pl

inne wiadomości

Energopomiar w rankingu firm inżynieryjnych i projektowych

Energopomiar w rankingu firm inżynieryjnych i projektowych

Energopomiar zajął 18 miejsce w pierwszym rankingu firm inżynieryjnych i projektowych. Ranking stanowi element projektu Build The Future, realizowanego przez PwC, miesięcznik „Builder” oraz Dun & Bradstreet. Partnerem branżowym ww. rankingu jest Związek...

Testy SGU dla zespołu elektrowni wodnych

Testy SGU dla zespołu elektrowni wodnych

Energopomiar wykonał testy regulacji pierwotnej i regulacji wtórnej oraz testy mocy osiągalnej dla elektrowni wodnych. Zakres naszej pracy obejmował wykonanie testów SGU w zakresie Planu Obrony i Planu Odbudowy systemu elektroenergetycznego dla hydrozespołów....

Efektywne zarządzanie energią w przemyśle

Efektywne zarządzanie energią w przemyśle

Już wkrótce XXII Konferencja Naukowo-Techniczna „Efektywne zarządzanie energią w przemyśle”. Podczas pierwszego dnia wydarzenia Tomasz Słupik, Dyrektor Techniczny w „Energopomiar” Sp. z o.o., przedstawi prezentację pt. „Efektywność energetyczna i gospodarka o...