Raport IPCC – źródło informacji o zmianach klimatu

popękane zielone pole z miastem w tle

Polecamy artykuł dr Magdaleny Skrzyńskiej „Szósty Raport IPCC jako najnowsze źródło informacji o zmianach klimatu”. Artykuł ukazał się w Biuletynie Naukowo-Technicznym Energopomiaru na łamach miesięcznika „Energetyka”.

Głównym celem IPCC, czyli Międzyrządowego Zespołu ds. Zmian Klimatu, jest dostarczanie obiektywnych, naukowo popartych informacji dotyczących zmian klimatu, ich skutków i potencjalnych dostosowań oraz działań zaradczych adresowanych do władz i społeczeństwa.
W raporcie przedstawiono przede wszystkim sposoby łagodzenia i adaptacji do zmian klimatu. Wskazano również możliwości i skuteczne metody ograniczenia emisji gazów cieplarnianych w celu zahamowania wzrostu temperatury powietrza.

Według VI Raportu IPCC temperatura powietrza wzrosła o 1,1 st. C względem epoki przedprzemysłowej, a ekstremalne zjawiska pogodowe zaczęły pojawiać się coraz częściej.

Katarzyna Lukoszek

Kontakt dla mediów

Katarzyna Lukoszek

Kierowniczka Działu Komunikacji Marketingowej
kom. +48 693 694 360
e-mail: klukoszek@energopomiar.com.pl

inne wiadomości

Środowisko i klimat w raporcie ESG – zużycie wody w ESRS-E3

Środowisko i klimat w raporcie ESG – zużycie wody w ESRS-E3

Czy wiesz, co obejmuje wymóg standardów raportowania zrównoważonego rozwoju E3-4 – Zużycie wody w ESRS-E3? Wymóg E3-4 – Zużycie wody w ESRS-E3 obejmuje: całkowite zużycie wody w m3; całkowite zużycie wody w m3 na obszarach o istotnym zagrożeniu wodnym, w tym na...

Zmiany w Zarządzie firmy „Energopomiar” Sp. z o.o.

Zmiany w Zarządzie firmy „Energopomiar” Sp. z o.o.

W dniu 30 kwietnia 2024 r. Rada Nadzorcza Energopomiaru podjęła decyzję o powołaniu na XII kadencję jednoosobowego Zarządu Spółki. Na stanowisko Prezesa Zarządu „Energopomiar” Sp. z o.o. z dniem 1 maja 2024 r. został powołany Tomasz Słupik, dotychczasowy dyrektor...